Smartpanel Firetex

Smartpanel Firetex består av høvlede profiler i MDF. MDF er forkortelse for Medium Density Fibreboard. Dette er plater bestående av trefibre som er varmpresset etter tilsetning av lim. Produktet inneholder 81- 87 % trevirke av gran eller furu, 9-13 % urea-formaldehydlim, 5-8 % vann, 0,5-1,0 % parafinvoks, 0,1-0,5 % herder og ammoniumsulfat. Materialet er lett å arbeide med, og bidrar til et miljøvennlig inneklima. MDF har en rekke andre produktfordeler, og brukes i møbler, garderobeskap, samt kjøkken -og baderomsinnredninger.

 

Smartpanel Firetex er slette plater malt med brannhemmende maling YL gruppe 00. Malingen avgir ingen farlige gasser i huset og er derfor ikke ansett som helse- eller miljøfarlig iht. gjeldende regelverk. Toppstrøket på platene er behandlet med ett tynt lag UV-lakk (anti-scratch), herdet med UV-stråling. Topplakken inneholder 100 % tørrstoff, og avgir ingen farlige gasser.